Τρεις Δήμοι της Αττικής αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της φτώχειας

01/03/2019

Οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου και Φυλής υπέβαλαν την πρόταση BETTER.SERVICES4ALL, που αποβλέπει στην αύξηση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό να μειωθεί η φτώχεια στις αστικές περιοχές. Προβλέπεται η διάθεση 2,84 εκατ. ευρώ στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και 3 Πόλων Συνοχής που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή κατάρτιση των ευάλωτων ομάδων και στη δημιουργία νέων κοινωνικών υπηρεσιών. Για την υλοποίηση του σχεδίου, οι Δήμοι θα συνεργαστούν με την Π.Ε.Δ.Α., το διευρωπαϊκό δίκτυο ELISAN και την ένωση των γαλλικών Κέντρων Κοινότητας (UNCCAS).

Περισσότερα