Μεγαλύτερη υποστήριξη στην ευρωπαϊκή έρευνα

01/03/2019

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2021, προβλέπεται αύξηση των πόρων για την προώθηση της έρευνας κατά 22.2% σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-20). Θα διατεθούν 94.1 δις ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν κυρίως στις νέες τεχνολογίες, στη βιομηχανία, στην κλιματική αλλαγή, στην ενέργεια, στην κινητικότητα, στην αγροτική ανάπτυξη, στην υγεία και στις ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πρόγραμμα θα επιδιώξει την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Περισσότερα