Αύξηση του ανώτατου ορίου εθνικής στήριξης προς τους γεωργούς

28/03/2019

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα των δημόσιων αρχών, κυρίως σε περιόδους κρίσης και σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση αντίδραση.

Από τις 14 Μαρτίου, το μέγιστο ποσό, που οι εθνικές αρχές θα χρησιμοποιούν χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής για τη στήριξη των γεωργών, αυξάνεται στις 20.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει στις 25.000 ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με τους νέους κανόνες, απαιτείται η δημιουργία κεντρικών μητρώων από τις χώρες που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση του νέου ανώτατου ορίου.

Περισσότερα