Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στην κοινωνική πολιτική της Ε.Ε.

03/05/2019

Στις 14 Απριλίου, η Επιτροπή πρότεινε την αξιοποίηση των διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας προκειμένου σε ορισμένες αποφάσεις της Ε.Ε., που αφορούν κοινωνικά θέματα, να μην απαιτείται ομοφωνία, αλλά να εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα είναι συντομότερη και αποτελεσματικότερη, ώστε να καταστούν εφικτοί ο εκσυγχρονισμός και η σύγκλιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Περισσότερα