“Πρωτοβουλία των πολιτών” για το σεβασμό του κράτους δικαίου

03/05/2019

Στις 3 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε την “πρωτοβουλία των πολιτών” για το σεβασμό του κράτους δικαίου εντός της Ε.Ε. και ενεργοποίησε το μηχανισμό για τη συγκέντρωση μέχρι τις 8 Απριλίου 2020, των απαραίτητων υπογραφών. Παράλληλα, με ανακοίνωσή της παρουσίασε προτάσεις για την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου και προτείνει μια ενδελεχή αναθεώρηση των εργαλείων που διαθέτει η Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει τις προτάσεις της με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση του Ενωσιακού νομικού πλαισίου.

Περισσότερα