Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE

03/05/2019

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην εφαρμογή της Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Το 2019, θα διατεθούν 558 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην ανάπτυξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα