Νέα θεματικά πεδία για το πρόγραμμα «Καινοτόμες Αστικές Δράσεις» (UIA)

03/05/2019

Στα τέλη Απριλίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς της 5ης πρόσκλησης του UIA που στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων έργων με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Προβλέπεται να διατεθούν περίπου 100 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι Δήμοι και οι συμπράξεις τους, με ελάχιστο πληθυσμό 50.000 κατοίκων, θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Περισσότερα