Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Πολιτισμός»

07/11/2019

Με το πρόγραμμα «Πολιτισμός», η Ε.Ε. επιδιώκει την προστασία και την προαγωγή της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2020, η Ένωση θα διαθέσει 48,4 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα στοχεύουν στη διακρατική κινητικότητα καλλιτεχνών, στη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στα πολιτιστικά έργα, καθώς και στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερα