Νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα «Καινοτόμες Αστικές Δράσεις» (UIA)

07/11/2019

Με τη νέα πρόσκληση, η Ε.Ε. στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων έργων που αποβλέπουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Προβλέπεται να διατεθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι Δήμοι και οι συμπράξεις τους, με ελάχιστο πληθυσμό 50.000 κατοίκων, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερα