Δήμοι της Αττικής υιοθετούν το μοντέλο της «έξυπνης πόλης»

08/01/2020

Ομάδα εμπειρογνωμόνων παρουσίασε στους Δήμους Γαλατσίου, Φυλής και Χαϊδαρίου τις εφαρμογές της πλατφόρμας “City Enabler” που διευκολύνει το συντονισμό των ενεργειών για την επιτυχή ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας χρηματοδοτείται από το Ενωσιακό πρόγραμμα «ΟΡΙZΟΝΤΑΣ 2020» και αποβλέπει στην ψηφιοποίηση και στην συνδυαστική εκμετάλλευση των δεδομένων. Στις συναντήσεις εργασίας εξετάστηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης ολοκληρωμένων σχεδιασμών πολιτικής, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους δημότες, αναφορικά με την αποκομιδή των αποβλήτων, το φωτισμό των δημόσιων χώρων, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς και την προώθηση βιώσιμων λύσεων στην αστική κινητικότητα. Οι πρώτες εφαρμογές της πλατφόρμας έχουν αναπτυχθεί στην Αμβέρσα και στο Ελσίνκι.

Περισσότερα