Οι προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας

08/01/2020

Την 1η Ιανουαρίου, η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., για τους επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η προώθηση μίας ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η νέα Προεδρία θα προωθήσει την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη σταθερότητα στα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια, καθώς και την ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής της E.E..

Περισσότερα