Το ELISAN αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών από τις τοπικές αρχές

05/03/2020

Στις 24 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Φυλής κ. Χρήστου Παππού, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του διευρωπαϊκού δικτύου για την «Τοπική Ένταξη και την Κοινωνική Δράση» (ELISAN) στα μέλη της Επιτροπής SEDEC (Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός) της Επιτροπής των Περιφερειών. Στη συνέχεια, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του δικτύου με ημερήσια διάταξη την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, την παρουσίαση νέων προτάσεων προς χρηματοδότηση από την Ένωση και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το 2020. Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην Cortina d’Amprezzo με αντικείμενο την υγιή γήρανση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την κατ’οίκον υποστήριξη των ηλικιωμένων.

Περισσότερα