Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη

05/03/2020

Στις 19 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη «Λευκή Βίβλο» της για την τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο πλαίσιο προσδιορίζει τους κανόνες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και θα ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι οι ψηφιακές εφαρμογές θα είναι επωφελείς στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Εκτιμά ότι θα βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι παροχές υγείας και περίθαλψης, η ενεργειακή απόδοση, θα εξοικονομηθούν πόροι και θα προωθηθούν τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Περισσότερα