Η Π.Ε.Δ.Α. επιδιώκει την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών από τρίτες χώρες

05/03/2020

Η Π.Ε.Δ.Α., σε συνεργασία με 7 αντίστοιχους εταίρους από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία, υπέβαλε το σχέδιο «NEWMEDIA4INTEGRATION» προς χρηματοδότηση από το «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης». Το σχέδιο στοχεύει στη χρήση των νέων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες και με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει στην καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Για την υλοποίηση του σχεδίου, θα διατεθούν 622.688 ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικών εργαλείων για την προβολή των θετικών πτυχών της μετανάστευσης, καθώς και στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, στη βελτίωση της κατάρτισης των εθελοντών και στην καλύτερη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών.

Περισσότερα