Νέα συνιστώσα για το επόμενο ΙNTERREG

05/03/2020

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), θα διατεθούν 8,43 δισ. ευρώ σε έργα εδαφικής συνεργασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι εκτός από τις παραδοσιακές δράσεις διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, η Ε.Ε. θα διαθέσει 970 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία. Το 11,5% των πόρων του ΙNTERREG θα συμβάλει στην αξιοποίηση του καινοτόμου αναπτυξιακού δυναμικού των περιφερειών, έχοντας ως βασικούς γνώμονες την περαιτέρω ενίσχυση της «έξυπνης εξειδίκευσης» και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα βοηθήσει τις περιφέρειες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βρουν τη θέση τους σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Περισσότερα