Η Ε.Ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού

07/04/2020

Στις 26 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του κανονισμού, που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση παροχή 800 εκατ. ευρώ σε δράσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό του κοροναϊού και στην ταχεία επιστροφή των πληττόμενων περιοχών σε κανονικές συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, από την 1η Απριλίου, τροποποιούνται οι κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ώστε να μην επιστραφούν τα μη δαπανηθέντα ποσά (7,5 δις.), αλλά να χρησιμοποιηθούν ως εθνική συγχρηματοδότηση για να επιταχυνθεί η ενίσχυση των συστημάτων της υγειονομικής περίθαλψης και της επαγγελματικής απασχόλησης. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε την κατάθεση νέας πρότασης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2021-27), καθώς και τη δημιουργία του προγράμματος «Sure», που προβλέπεται να διαθέσει 100 δις. ευρώ σε μέτρα για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Παρόλα τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της σημερινής συγκυρίας της πανδημίας, δεν έχει ανασταλεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε. και η δυνατότητα προσωρινής αμοιβαιοποίησης των υποχρεώσεων με την έκδοση ευρω-ομολόγων παραμένει βασικό θέμα διαφωνίας μεταξύ των μελών της Ένωσης.

Περισσότερα