Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

07/04/2020

Στις 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική της για την κυκλική οικονομία, που εμπεριέχει σειρά προτάσεων για τη μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική οικονομία. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα, που θα διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε., θα είναι σχεδιασμένα για να διαρκούν περισσότερο, για να ξαναχρησιμοποιούνται, για να επισκευάζονται και να ανακυκλώνονται ευκολότερα. Είναι αξιοσημείωτο ότι επιδιώκει να ενδυναμώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για την ποιότητα των προϊόντων και να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με επίγνωση την βιωσιμότητά τους.

Περισσότερα