Συνεχής μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε.

14/10/2020

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 21,6% του πληθυσμού της Ε.Ε. διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μολονότι παρατηρείται εκ νέου ετήσια μείωση κατά 0,8%, το ποσοστό παραμένει σημαντικό γιατί αντιστοιχεί σε 94.8 εκ. πολίτες που εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε περιφερειακό επίπεδο υφίστανται σημαντικές ανισότητες. Οι πολίτες που ζουν στη ρουμανική περιφέρεια Nord-Est (47,1%), στην ισπανική Ciudad Autonoma de Ceuta (45.9%), στη ρουμανική Macroregiunea doi (44,1%), στη βουλγαρική Severozapaden (41,2%) και στη Δυτική Ελλάδα (40,9%) διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Στα αστικά κέντρα, όπως οι περιφέρειες Αττικής (24,8%), Yugozapaden (22,6%), Comunidad de Mardid (19%) και Bucuresti-IIfov (14%) καταγράφονται τα χαμηλότερα εθνικά ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Περισσότερα