Η πρώτη δέσμη χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Ε.Ε.

02/11/2020

Με 20 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, η Ε.Ε. επιδιώκει να συμβάλει στην υλοποίηση της “Πράσινης Συμφωνίας”. Για τον σκοπό αυτό, το 2021 θα διατεθούν 983 εκ. ευρώ σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που, μεταξύ άλλων, θα αφορούν στην προαγωγή της κυκλικής οικονομίας, στην προστασία της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης υγείας, στη στήριξη βιώσιμων διατροφικών επιλογών και μεθόδων καλλιέργειας, στη βελτίωση των μεθόδων για την πρόληψη των πυρκαγιών, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και στην κατασκευή κτιρίων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερα