Συμμετοχή της Π.Ε.Δ.Α. στην Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων του Ο.Η.Ε.

02/11/2020

Στις 28 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) συμμετείχε σε διεθνή διαδραστική εκδήλωση με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού από βιώσιμες πόλεις. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α., κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος παρουσίασε τις δράσεις των 66 Δήμων της Αττικής και επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός της οικογένειας στην ενημέρωση των πολιτών, στην λήψη προληπτικών μέτρων, στην εφαρμογή των πολιτικών δημόσιας υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Επιπλέον, τόνισε ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον τρόπο διακυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πανδημία και να διασφαλιστεί μία δίκαιη και βιώσιμη ανάκαμψη.

Περισσότερα