Θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την κλιματική ουδετερότητα

02/11/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη θέση που ενέκρινε στην τελευταία Ολομέλειά του, αποβλέπει σε ένα φιλόδοξο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Στοχεύει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 και προτείνει τη σταδιακή κατάργηση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όλων των άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ζητά την συγκρότηση μίας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής, που θα αναλάβει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Περισσότερα