Το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής

30/01/2021

Την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), οι χρηματοδοτήσεις θα επικεντρωθούν σε δράσεις που θα αφορούν στη μετάβαση σε μια «πράσινη» και «ψηφιακή» εποχή, στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και δράσεων.
Για πρώτη φορά, στην κατανομή των πόρων, θα λαμβάνονται υπόψη νέα κριτήρια, όπως είναι η ανεργία των νέων και η υποδοχή και ένταξη των μεταναστών. Παράλληλα, προβλέπεται η απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων.

Περισσότερα