Η Π.Ε.Δ.Α. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων

02/06/2021

Στις 17-22 Μαΐου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση των Κέντρων Κοινωνικής Δράσης της Γαλλίας (U.N.C.C.A.S.) διοργάνωσε Εργαστήριο Μελέτης των κοινωνικών αναγκών, που αναδύονται μετά την δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία COVID-19, προκειμένου να προσδιορίσει τις νέες προκλήσεις και να διερευνήσει τρόπους για την εφαρμογή αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Το Εργαστήριο Μελέτης έδωσε την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου της Νάντης να επεξεργαστούν τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, να ανταλλάξουν απόψεις με αιρετούς και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της Αττικής, και τελικά να παρουσιάσουν 6 σενάρια για την καλύτερη διάρθρωση της κοινωνικής δράσης με στόχο την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα σε αυτές των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Περισσότερα