Οι προτεραιότητες της Σλοβενικής Προεδρίας

05/08/2021

Η Σλοβενία ανέλαβε, την 1η Ιουλίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η ανάκαμψη των κρατών–μελών από την πανδημία COVID-19, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η επίτευξη της πράσινης και ψηφιακή μετάβασης, καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Ε. με τις Η.Π.Α. και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, η Σλοβενική Προεδρία θα επιδιώξει την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, την αυτονομία της Ένωσης στην παραγωγή ιατρικών συσκευών και φαρμάκων, την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών δημογραφικών προκλήσεων και την προώθηση του διαλόγου αναφορικά με το μέλλον της Ε.Ε. και το μετασχηματισμό των πολιτικών της.

Περισσότερα