Η Ε.Ε. υποστηρίζει ενεργά την περιβαλλοντική προσαρμογή των Δήμων

23/12/2021

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να υποστηρίξει «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030». Για τον περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των 100 Δήμων, θα διατεθούν 360 εκ. ευρώ, προκειμένου να καταρτιστούν καινοτόμα σχέδια δράσης και να τεθούν οι βάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο, η Ένωση ευελπιστεί ότι θα υλοποιηθούν έργα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στη μείωση παραγωγής ρύπων στις μετακινήσεις και στις μεταφορές, στη χρήση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπλαση των δημόσιων υπαίθριων χώρων. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε «μικρές» ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό της τάξης των 100.000 κατοίκων. Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερα