Νέα πρόσκληση του προγράμματος Erasmus+

23/12/2021

Με την πρώτη πρόσκληση της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-27), η Ε.Ε. επιδιώκει να συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας των νέων, στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών της Ένωσης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πράσινη και ψηφιακή εποχή. Το 2022, θα διατεθούν 3,9 δις. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην κινητικότητα των νέων, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών, σε αθλητικές δραστηριότητες και σε συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση.

Περισσότερα