Αύξηση 100 εκ. ευρώ στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

03/02/2022

Το 2022, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα διαθέσει 385 εκ. ευρώ σε δράσεις που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της επιμόρφωσης και της διακρατικής κινητικότητας των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην ενίσχυση διευρωπαϊκών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη διάδοση ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων, καθώς και στην ανάκαμψη του οπτικοακουστικού τομέα από την πανδημία COVID-19.

Με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα αποτελέσει ένα συνεκτικό, σφαιρικό και ολοκληρωμένο εργαλείο προκειμένου να συμβάλει στην ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και στο μετασχηματισμό του δημιουργικού τομέα της Ένωσης,

Περισσότερα