Νέα πλατφόρμα με τα Ενωσιακά έργα για τη Συνοχή

30/03/2022

Στις 17 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα «Kohesio», η οποία παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα υπάρξει η αναγκαία διαφάνεια στη διάθεση των Ενωσιακών κονδυλίων και ότι θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες για 1,5 εκ. έργα της προγραμματικής περιόδου 2014–20, καθώς και για τους 500.000 δικαιούχους των έργων. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες για 50.403 έργα. Στο μέλλον, η «Kohesio» θα είναι διαθέσιμη σε όλες της επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και θα εμπλουτιστεί σταδιακά με τα έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2021–27).

Περισσότερα