Φιλόδοξες και εποικοδομητικές οι προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

16/05/2022

Στις 30 Απριλίου, η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ενέκρινε 49 προτάσεις που βασίστηκαν στις 178 συστάσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ομάδων Πολιτών, σε ιδέες από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία και σε 16.274 ιδέες που καταγράφηκαν στην ειδική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 300 μέτρα σε 9 θεματικούς τομείς, όπως η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και οι θέσεις εργασίας, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία, η μετανάστευση και η θέση της Ε.Ε. στον κόσμο. Για να γίνουν πράξη οι προσδοκίες των πολιτών είναι αναγκαία η αλλαγή των Συνθηκών προκειμένου να θεσπιστεί ενιαίο υπερεθνικό σύστημα ευρωπαϊκών εκλογών, να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, της μετανάστευσης και της άμυνας, καθώς και να αντικατασταθεί ο κανόνας της ομοφωνίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων από την ειδική πλειοψηφία.

Περισσότερα