Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το INTERREG EUROPE

16/05/2022

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021–27), θα διατεθούν 379 εκ. ευρώ για δράσεις που θα αφορούν στην προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και θα στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην ψηφιοποίηση, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, στη βιώσιμη κινητικότητα, στη βελτίωση παροχών εκπαίδευσης και υγείας, στην αστική ανάπτυξη, καθώς και στην ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών. Με τη νέα προκήρυξη, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και σε μία βιώσιμη και ομοιόμορφη χωροταξική ανάπτυξη της Ένωσης. Για πρώτη φορά, η καινοτομία των προτάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκρισή τους, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης πιλοτικών δράσεων από την έναρξη του σχεδίου. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31 Μαΐου.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα