Θέσπιση ενός ενιαίου και υπερεθνικού συστήματος ευρωπαϊκών εκλογών

16/05/2022

Στις 3 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας για την εκλογή των μελών του, προτείνοντας τη θέσπιση ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου με ελάχιστα πρότυπα για τους εκλογικούς κανόνες σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση της επιστολικής ψηφοφορίας, τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και ζητεί τη θέσπιση ενιαίας εναρμονισμένης ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγειν στα 16 έτη και του εκλέγεσθαι στα 18. Είναι σημαντικό ότι ο κανονισμός προσθέτει στις εθνικές εκλογικές περιφέρειες μια νέα Ενωσιακή περιφέρεια για την εκλογή 28 επιπλέον ευρωβουλευτών, στην οποία οι επικεφαλής των πανευρωπαϊκών ψηφοδελτίων θα είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 9ηΜαΐου ορίζεται ως κοινή ευρωπαϊκή ημέρα ψηφοφορίας και για την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής του κανονισμού, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Εκλογική Αρχή.

Περισσότερα