Σημαντικές διαφορές στην ποιότητα της διακυβέρνησης μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών

19/05/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Διακυβέρνησης (EQI), που καταγράφει την εκτίμηση των πολιτών για τις πρακτικές άσκησης εξουσίας και παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της επιβολής του νόμου, οι πολίτες των ελληνικών περιφερειών μαζί με τους Βούλγαρους τους Ρουμάνους τους Ούγγρους και τους πολίτες της νότιας Ιταλίας είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι γιατί αντιμετωπίζουν συχνότερα φαινόμενα αμεροληψίας και διαφθοράς.

Όσον αφορά την Ελλάδα, στη Ήπειρο και στη Θράκη καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας, ενώ τα υψηλότερα αφορούν στην Δυτική και Στερεά Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά και στο Νότιο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι πιο ευχαριστημένοι πολίτες διαβιούν στις περιφέρειες της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας.

Περισσότερα