Σημαντικές διαφορές στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε.

10/08/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας οι άντρες εξακολουθούν να έχουν πιο μακροχρόνιο εργασιακό βίο από τις γυναίκες. Όμως, με τη αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, το χάσμα μεταξύ των φύλων έχει μειωθεί από +7,0 έτη το 2001 σε +4,5 έτη το 2021. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στην Ιταλία (+9,1), στη Μάλτα (+8,4) και στη Ρουμανία (+7,6), ενώ οι χαμηλότερες στην Εσθονία (+0,1), στη Λετονία (+0,8) και στη Φινλανδία (+1,1). Μοναδική εξαίρεση η Λιθουανία, όπου οι γυναίκες (37,7) έχουν μακρύτερο εργασιακό βίο από τους άντρες (36,4). Στην Ελλάδα, η εν λόγω απόκλιση είναι +7,1 έτη.

Σημαντικές διαφορές υφίστανται και μεταξύ των κρατών-μελών. Οι υψηλότερες διάρκειες εργασιακού βίου καταγράφονται στην Ολλανδία (42,5), στη Σουηδία (42,3) και στη Δανία (40,3), ενώ η Ρουμανία (31,3), η Ιταλία (31,6) και η Ελλάδα( 32,9) αποτελούν τις χώρες με τη χαμηλότερη διάρκεια αναμενόμενου εργασιακού βίου.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα