Οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας

06/01/2021

Η Πορτογαλία αναλαμβάνει, την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η ανάκαμψη των κρατών-μελών από την πανδημία COVID-19, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η επιτυχής υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Επιπλέον, η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει την ενδογενή ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών, την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, την ψηφιακή μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, την ενίσχυση των σχέσεων της Ε.Ε. με τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου, καθώς και τη δόμηση μίας ισορροπημένης συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερα