Έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2021

06/01/2021

Στις 18 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης, που προβλέπει 164 δις. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Το 2021, μεταξύ άλλων, θα διατεθούν 55,7 δις. στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, 48,2 δις στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, 12,1 δις στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, 2,8 δις. στις υποδομές μεταφορών για την καλύτερη διασύνδεση της ενιαίας αγοράς, 2,7 δις. στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των νέων. Επίσης, προβλέπεται να διατεθούν 873,3 εκατ. από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, 533,5 εκατ. από το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, 175,6 εκατ. από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 945,7 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας.

Περισσότερα