Εγκρίθηκε το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.

02/04/2021

Στις 9 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «InvestEU», που αποβλέπει στην κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων προκειμένου να συνδράμουν στην ανάκαμψη από την πανδημία και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για μία βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Προβλέπεται ότι την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), το «InvestEU», διαθέτοντας 26,2 δις. ευρώ σε εγγυήσεις, θα κινητοποιήσει πάνω από 372 δις. ευρώ σε επενδύσεις που θα αφορούν στην προώθηση των βιώσιμων υποδομών (37,8%), στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (26,4%), στην υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης (25,1%), καθώς και στην προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης (10,6%).

Περισσότερα