Νέο πρόγραμμα για την υγεία

02/04/2021

Στις 9 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση του προγράμματος «EU4Health», που αποσκοπεί στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους στις πανδημίες και στις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές. Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), η Ε.Ε. θα διαθέσει 5,1 δις. ευρώ σε δράσεις, που θα αφορούν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υγειονομικού προσωπικού, στην προώθηση εθνικών εκστρατειών πρόληψης νόσων, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, στη δημιουργία ευρωπαϊκού αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού, στην φαρμακευτική αυτάρκεια, στη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας.

Περισσότερα