Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Erasmus+»

02/06/2021

Στις 18 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα «Erasmus+», εξασφαλίζοντας 28,4 δις. ευρώ έναντι 14,7 δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20). Το «Erasmus», που οι πολίτες εκτιμούν ως το πιο επιτυχημένο από τα προγράμματα της Ε.Ε. για τις μελλοντικές γενιές, αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη μάθηση και στην ενίσχυση της κινητικότητα, στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του αθλητισμού, καθώς και στην προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το νέο «Erasmus+» θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι μετανάστες και τα άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Περισσότερα