Η Π.Ε.Δ.Α. συμμετείχε ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων»

03/11/2021

Στις 13 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) συνδιοργάνωσε ημερίδα με αντικείμενο τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α., κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, παρουσίασε τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι 66 Δήμοι της Αττικής προκειμένου να αξιοποιήσουν τους ενωσιακούς πόρους, υλοποιώντας έργα που αφορούν, κυρίως, στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, στον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, στη δημιουργία εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των λυμάτων και των αστικών αποβλήτων, καθώς και στην προώθηση της ανακύκλωσης. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο τετραπλασιασμός των περιβαλλοντικών χρηματοδοτήσεων της Ένωσης, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και ευθύνη για τους Δήμους της Αττικής και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο διακυβέρνησης, προκειμένου οι πόλεις και οι περιφέρειες να έχουν άμεση πρόσβαση στα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Για την υλοποίηση της ημερίδας, η Π.Ε.Δ.Α. συνεργάστηκε με τις περιφέρειες Bouches-du-Rhône (FR), Castilla-la Mancha (ES), Kujawsko Pomorkie (PL), Marche (IT), Northern Ireland (IE), Veneto (IT) και Vojvodina (RS).

Περισσότερα