Ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

23/12/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις των νέων, θα συνδιοργανώσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες με βασικό στόχο να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας να συμμετάσχει στα κοινά και να παρουσιάσει τις ιδέες και προτάσεις της, προκειμένου να γίνει φορέας θετικής αλλαγής για την Ένωση. Επίσης, θα επιδιώξει την ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες που παρέχουν οι Ενωσιακές πολιτικές αναφορικά με την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, αποφασίστηκε η συμπληρωματική ενίσχυση των προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» με 8 εκ. ευρώ.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα