Η πανδημία αύξησε τα ποσοστά ανεργίας των νέων

13/06/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά την απασχόληση των νέων ηλικίας 15-29 χρονών. Το 2020 σε σύγκριση με το 2019, παρατηρείται μείωση της απασχόλησης των νέων κατά 2,8% στην επικράτεια της Ένωσης. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Λιθουανία, ενώ οι μικρότερες στη Φινλανδία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία και στην Αυστρία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό των απασχολούμενων νέων αυξήθηκε κατά 2% στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και στη Σλοβενία. Ωστόσο, άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Λετονία δεν έχουν καταφέρει να ανακάμψουν συγκριτικά με το 2019.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αναφορικά με την απασχόληση του συνόλου του εργατικού δυναμικού (15-74 χρονών), στην Ελλάδα (-6%) και στην Ιρλανδία (-5,8%) παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μειώσεις για τη χρονική περίοδο 2020-21.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα