Η Τουρκία αποτελεί το σημαντικότερο αποδέκτη για τα απόβλητα της Ε.Ε.

20/06/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που αφορούν το 2021, η Τουρκία εισήγαγε 14,7 τόνους αποτελώντας τον κύριο προρισμό για τις εξαγωγές των αποβλήτων της Ένωσης προς τρίτες χώρες. Η Ινδία ακολουθεί με 2,4 εκ. τόνους, η Αίγυπτος με 1,9 εκ., η Ελβετία με 1,7 εκ., το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,5 και η Νορβηγία με 1,4 εκ. τόνους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα απόβλητα σιδηρούχων μετάλλων αποτελούν το 59% των εξαγωγών της Ένωσης, εκ των οποίων τα 2/3 εισήχθησαν από την Τουρκία (13,1 εκ. τόνοι). Επιπλέον, η Ένωση εξήγαγε 4,4 εκ. τόνους αποβλήτων χαρτιού, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 13% των συνολικών εξαγωγών της, με σημαντικότερους αποδέκτες την Ινδία (1,2 εκ.), την Ινδονησία (0,9 εκ.) και την Τουρκία (0,4 εκ.).

Περισσότερα