Μειώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός

01/11/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιανουάριο του 2022, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός μειώθηκε κατά 172.000 κατοίκους σε σύγκριση με το 2021. Οι θάνατοι ήταν περισσότεροι απ’ τις γεννήσεις, ενώ η μετανάστευση δεν αντιστάθμισε την έλλειψη γεννητικότητας.

Στην Κροατία (-3,97%), Βουλγαρία (-1,13%), Ρουμανία (-0,86%) και Ελλάδα (-0,7%) καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές μειώσεις, ενώ στο Λουξεμβούργο (+1,67%), Ιρλανδία (+1,07%), Κύπρος (+0,97%) και Μάλτα (+0,94%) σημειώθηκαν οι υψηλότερες πληθυσμιακές αυξήσεις. Η μείωση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, οφείλεται περισσότερο στους θανάτους που ξεπέρασαν τις γεννήσεις, ενώ η συρρίκνωση του πληθυσμού στην Κροατία αποτελεί συνέπεια των μειωμένων μεταναστευτικών ροών.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα