Σε εξέλιξη η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2023

04/11/2022

Στις 19 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ο συνολικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 να ανέρχεται σε 187,3 δις. ευρώ. Βασικές πολιτικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού αποτελούν η ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση της COVID-19, η αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Το Ε.Κ. προτείνει 1,7 δις. ευρώ επιπλέον δαπάνες από την πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθούν πολιτικές ζωτικής σημασίας, όπως η ανθρωπιστή βοήθεια (+250 εκ. ευρώ), η συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες (+162 εκ. ευρώ), η Πολιτική Προστασία (+20 εκ. ευρώ), η εκπαίδευση και κατάρτιση της νεολαίας (+200 εκ. ευρώ), η έρευνα και η καινοτομία (+ 311 εκ. ευρώ), η Ψηφιακή προσαρμογή (+251 εκ. ευρώ), η ενιαία αγορά (+90 εκ. ευρώ) και η περιβαλλοντική καινοτομία (+60 εκ. ευρώ).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα