Αρχική σελίδα

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ενωσης REGIOEUROPA στις Βρυξέλλες.

Η REGIOEUROPA είναι μία ένωση ευρωπαϊκών φορέων, περιφερειακών και τοπικών αρχών, νομικών και φυσικών προσώπων. Λειτουργεί από τον Μάιο του 2002 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες και επιδιώκει να συνδράμει τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης περιφερειακής πολιτικής με ευρωπαϊκή διάσταση.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται στα μέλη της REGIOEUROPA και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα δρώμενα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα