Επιλέχθηκαν 4 ελληνικές πόλεις προκειμένου να συμμετάσχουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

27/03/2024

Τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και η Θεσσαλονίκη έλαβαν το σήμα «Πόλεις της ΕΕ» ως επιβράβευση της ποιότητας του σχεδίου δράσης τους, καθώς και της επενδυτικής τους στρατηγικής για την ανάπτυξη επιτυχημένων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Η Ε.Ε. θα στηρίξει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τις επιβραβευμένες πόλεις. Επιπλέον, εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει τον «Κόμβο της Αποστολής Πόλεων» που θα έχει ως αποστολή να βοηθήσει τις επιλεγμένες πόλεις να μετουσιώσουν τις επενδυτικές στρατηγικές τους σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η πρωτοβουλία αυτή, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να καταστούν κλιματικά ουδέτερες, προσφέροντας καθαρότερο αέρα, ασφαλέστερες μεταφορές και λιγότερο θόρυβο στους πολίτες τους.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα