Η Ε.Ε. προσυπέγραψε με 123 χώρες τη διεθνή διακήρυξη για το κλίμα και την υγεία

05/12/2023

Στις 3 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη «Διεθνή Διακήρυξη για το Κλίμα και την Υγεία», η οποία αποτελεί μια εθελοντική διεθνή έκκληση για ανάληψη δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Οι υπογράφοντες παρουσίασαν τα πολιτικά και οικονομικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και δεσμεύτηκαν να προωθήσουν βιώσιμα και ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή συστήματα υγείας, καθώς και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των πλέον ευάλωτων και πληγέντων από την κλιματική κρίση.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα