Νέα πρόσκληση υποβολής για την αντιμετώπιση κοινών μεσογειακών προκλήσεων (Interreg NEXT MED)

03/01/2024

H πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων διακρατικής συνεργασίας που προωθούν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Θα διατεθούν 103,6 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο νερό, στην κυκλική οικονομία, στην προσαρμογή του κλίματος, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην τοπική διακυβέρνηση.
Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν τη 28η Μαρτίου 2024.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα