Αυξάνεται σταθερά το εισόδημα των αγροτών στην Ε.Ε.

14/11/2023

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου RICA (Agricultural Accounting Information Network), που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λογιστική χρήση 2021 και αφορούν 11 κράτη-μέλη, παρατηρείται αύξηση του μέσου γεωργικού εισοδήματος, φτάνοντας στα 28.800 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι αυξήσεις της τελευταίας δεκαετίας μπορούν να αποδοθούν αφενός στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στη γεωργία και αφετέρου στην ταχύτερη αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων σε σχέση με αυτή του κόστους παραγωγής τους.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα