Νέα εκστρατεία για την ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων της Ένωσης

21/11/2023

Στις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας για το 2024 αναφορικά με την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. στις αγορές. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η διάθεση 185,9 εκατ. ευρώ σε ενέργειες προβολής και υποστήριξης αγροτικών προϊόντων που συμμορφώνονται με τους στόχους της Ένωσης, όπως η ενθάρρυνση των βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία, η καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και η προώθηση της υγιεινούς και βιώσιμης διατροφής. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση θα δημοσιευθούν στις 18 Ιανουαρίου 2024.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα